0923010989

Sự hình thành của ung thư bàng quang

posted in: Tin Tức | 0

Khi bàng quang đạt đến công suất của nước tiểu một điều khiển cơ niệu (cơ vòng) trong niệu đạo giãn. Nước tiểu sau đó được đưa ra khỏi bàng quang. Các nước tiểu chảy qua một ống hẹp được … Continued

1 2 3 4 105