Acetyl Fucoidan 30 tuýp

3,500,000VNĐ

Quy cách: 20ml x 5 tuýp x 6 vỉ (30 tuýp).

Hàm lượng Fucoidan: 680mg/ tuýp.

Thương hiệu: Công ty cổ phần Amiu, Nhật Bản.